252/2018

Helsingfors den 19 april 2018

Statsrådets förordning om avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om sättande i kraft av vissa bestämmelser i avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (1163/2016):

1 §

Det i Colombo den 6 oktober 2016 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Demokratiska Socialistiska Republiken Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst är i kraft från och med den 24 mars 2018 så som därom har överenskommits.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 2 december 2016 och av republikens president 16 december 2016. Noterna om dess godkännande har utväxlats den 22 februari 2018.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

3 §

Lagen om avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (1163/2016) träder i kraft den 26 april 2018.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 26 april 2018.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 28/2018)

Helsingfors den 19 april 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Anders Colliander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.