229/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 11 april 2018

Utrikesministeriets förordning om formuläret för återbetalningsförbindelse

I enlighet med utrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 4 mom. och 39 b § 2 mom. i lagen om konsulära tjänster (498/1999), sådana de lyder i lag 204/2018:

1 §
Ekonomiskt bistånd till icke-företrädda medborgare i Europeiska unionen mot förbindelse om återbetalning

När ekonomiskt bistånd mot förbindelse om återbetalning lämnas till en icke-företrädd medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen ska ett formulär enligt bilaga 1 användas.

2 §
Ekonomiskt bistånd till finska medborgare eller i Finland stadigvarande bosatta utlänningar mot förbindelse om återbetalning

När ekonomiskt bistånd mot förbindelse om återbetalning lämnas till finska medborgare eller i Finland stadigvarande bosatta utlänningar ska ett formulär enligt bilaga 2 användas.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.

Helsingfors den 11 april 2018

Utrikesminister
Timo Soini

Jurist
Minna-Kaisa Liukko

UM:f om formuläret för återbetalningsförbindelse

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.