222/2018

Helsingfors den 9 april 2018

Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersonal som deltar i krishantering

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersonal som deltar i krishantering (35/2005) bilaga 1 punkt "Lands- och operationsspecifika ersättningar på grund av gällande förhållanden", sådan den lyder i förordning 1037/2017, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 12 april 2018.

Helsingfors den 9 april 2018

Inrikesminister
Kai Mykkänen

Ledande sakkunnig
Tapio Puurunen

Bilaga 1

LANDS-OCH OPERATIONSSPECIFIKA ERSÄTTNINGAR PÅ GRUND AV GÄLLANDE FÖRHÅLLANDEN

Land/operation Ersättning på grund av gällande förhållanden/dag

Afghanistan 150,00 euro

EUSR in Bosnia and Herzegovina 104,00 euro

EUSR for Central Asia 121,00 euro

EURO RECAMP 120,00 euro

Irak 165,00 euro

USSC Ramallah 175,00 euro

Uppgifter vid sekretariat 120,00 euro

CRT/SSR 135,00 euro

Personal inom räddningsbranschen i uppgifter

som avses i 1 § 2 punkten i lag 1287/2004 135,00 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.