200/2018

Helsingfors den 5 april 2018

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 45 § i reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i reglementet för statsrådet (262/2003) 3 § 21 punkten, sådan den lyder i förordning 333/2017, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 284/2004, 325/2007, 905/2009, 970/2011, 92/2012, 387/2012, 1028/2012 och 333/2017, en ny 21 a-punkt och till 45 §, sådan den lyder i förordningarna 1401/2004, 325/2007 och 92/2012, ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Allmänna ärenden som skall avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:


21) tillsättning av kommittéer, och andra beredningsorgan på bred bas, för viss tid för beredning av samhällspolitiskt betydande ärenden,

21 a) tillsättning av beredningsorgan eller beredningsprojekt för viss tid på framställning av statsministern,


45 §
Kanslichefernas uppgifter

Dessutom har kanslichefen till uppgift att samordna verksamheten inom ministeriet och dess förvaltningsområde med verksamheten inom andra ministerier och deras förvaltningsområden.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.

Helsingfors den 5 april 2018

Statsminister
Juha Sipilä

Regeringsråd
Arno Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.