196/2018

Helsingfors den 28 mars 2018

Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (38/2008):

1 §

Det i Luxemburg den 9 juni 2006 ingångna avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum är i kraft från den 1 december 2017 enligt vad som har avtalats.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 4 december 2007 och av republikens president den 18 januari 2008. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd den 8 februari 2008.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som för-ordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (38/2008) träder i kraft den 4 april 2018.

4 §

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum och lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (268/2013).

5 §

Denna förordning träder i kraft den 4 april 2018.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 36/2013)

Helsingfors den 28 mars 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Avdelningschef, överdirektör
Olli-Pekka Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.