188/2018

Helsingfors den 22 mars 2018

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk (241/2015) 3 § som följer:

3 §
Mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs vid mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel.

För bygginvesteringar i stallar med bås för bundna djur kan stöd beviljas endast för totalrenovering. Stöd beviljas dock inte för kostnader som föranleds av en utökning av ytan eller volymen på sådana stallar.


Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2018.

På stödansökningar som har anhängiggjorts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas 3 § i den lydelse som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 22 mars 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Mika Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.