184/2018

Helsingfors den 26 mars 2018

Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om handläggning av häktningsärenden och andra brådskande ärenden vid tingsrätter i vissa fall

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om handläggning av häktningsärenden och andra brådskande ärenden vid tingsrätter i vissa fall (953/2013) 1 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om de tingsrätter som i brådskande fall

1) får besluta om häktning av anhållna, om hemliga tvångsmedel samt om hemliga metoder för inhämtande av information i ärenden enligt 3 kap. 1 § 1 mom. och 10 kap. 43 § 1 mom. i tvångsmedelslagen (806/2011), 5 kap. 45 § 1 mom. i polislagen (872/2011), 3 kap. 44 § 1 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015), 39 § 1 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (108/2018) samt 4 § 1 mom. och 5 § i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten (1251/1995).

2) är behöriga att handlägga ärenden enligt 124 § 1 mom. i utlänningslagen (301/2004), och

3) är behöriga att handlägga ärenden enligt 7 kap. 3 § i konkurslagen (120/2004).


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2018.

Helsingfors den 26 mars 2018

Justitieminister
Antti Häkkänen

Regeringssekreterare
Jennimari Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.