182/2018

Helsingfors den 22 mars 2018

Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker för vårterminen 2018

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker för vårterminen 2018 (929/2017) 4 § 2 mom. och 5 § 2 punkten som följer:

4 §
Begränsningar av beloppet av stöd till utdelning i skolan

Stöd för leverans av frukt och grönsaker kan beviljas för en mängd som motsvarar högst 56 skoldagar.


5 §
Stödperiod

Stöd till utdelning i skolan kan beviljas


2) för frukt och grönsaker som levererats till läroanstalter mellan den 12 mars och den 1 juni 2018.


Denna förordning träder i kraft den 26 mars 2018.

Helsingfors den 22 mars 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.