177/2018

Helsingfors den 15 mars 2018

Statsrådets förordning om Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Det i Bryssel den 12 december 2006 upprättade Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan träder i kraft den 19 mars 2018 enligt vad som har avtalats.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 22 februari 2008 och av republikens president den 28 mars 2008. Europeiska unionens råds sekretariat har underrättats om godkännandet den 14 april 2008.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 19 mars 2018.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 16/2018)

Helsingfors den 15 mars 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Maija Ahokas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.