175/2018

Helsingfors den 15 mars 2018

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i förordningen om ungdomsarbete och ungdomspolitik

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017) 3 § 2 mom. och 4 § 2 mom. som följer:

3 §
Statens ungdomsråd

Rådet har en ordförande och två vice ordförande och utöver dem högst 16 medlemmar. Statsrådet tillsätter rådet efter att ha hört aktörer på ungdomsområdet. I rådet finns sakkunniga företrädare för ungdomsarbetet, ungdomspolitiken och ungdomsverksamheten. I rådet finns dessutom företrädare för de politiska partierna i riksdagen.


4 §
Utvärderings- och understödskommissionen

Utvärderings- och understödskommissionen har en ordförande och en vice ordförande och utöver dem högst åtta medlemmar. Statsrådet tillsätter kommissionen efter att ha hört aktörer på ungdomsområdet. Medlemmarna i kommissionen företräder förtrogenhet med verksamheten i riksomfattande organisationer på ungdomsområdet, med ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt med ungdomsverksamheten.Denna förordning träder i kraft den 19 mars 2018.

Helsingfors den 15 mars 2018

Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo Terho

Regeringssekreterare
Juha Post

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.