174/2018

Helsingfors den 9 mars 2018

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § i lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskrifts-samling nr utfärdad träder i kraft
JSM:s förordning om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogs-bruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet 1/18 9.3.2018 1.4.2018

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, (Regeringsgatan 3 A, Helsingfors) PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 0295 16 2200.

Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2017/1920; EUT Nr L 271, 20.10.2017, s. 34

Helsingfors den 9 mars 2018

Avdelningschef
Minna-Mari Kaila

Specialsakkunnig
Taina Sahin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.