163/2018

Helsingfors den 1 mars 2018

Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om Statsrådets förordning om nordligt stöd 2017

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i statsrådets förordning om nordligt stöd 2017 (36/2017) 9 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 521/2017, som följer:

9 §
Produktionsstöd för mjölk

För produktion av mjölk som sökanden 2017 sålt för att marknadsföras och som godkänts för detta ändamål eller för produktion av mjölk för direktförsäljning kan produktionsstöd för mjölk beviljas till högst följande belopp:

Stödområde 1.1.– 31.8. cent/liter 1.9.– 31.12. cent/liter
C1 7,4 8,5
C2 8,0 9,3
C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C 9,1 10,3
C3 delområde P1 12,1 13,3
C3 delområde P2 13,8 15,0
C3 delområdena P3 och P4 16,4 17,7
C4 delområde P4 21,3 22,4
C4 delområde P5 30,5 31,6


Denna förordning träder i kraft den 7 mars 2018.

Helsingfors den 1 mars 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.