162/2018

Helsingfors den 1 mars 2018

Statsrådets förordning om ikraftträdande av 3 § 3 mom. 5 a- och 5 b-punkten i en lag om ändring av lagen om Finansinspektionen samt om ikraftträdande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av betaltjänstlagen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om Finansinspektionen (1055/2016) och 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av betaltjänstlagen (1057/2016):

1 §

Bestämmelserna i 3 § 3 mom. 5 a-punkten i lagen om ändring av lagen om Finansinspektionen (1055/2016) träder i kraft den 30 april 2018. Bestämmelserna i 3 § 3 mom. 5 b-punkten i den lagen träder i kraft den 31 oktober 2018.

Bestämmelserna i 9 § 2 mom., 17 a § 3 mom. och 17 b § 3 mom. i lagen om ändring av lagen om betaltjänster (1057/2016) träder i kraft den 31 oktober 2018.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2018.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU (32014L0092); EUT L 257, 28.8.2014, s. 214

Helsingfors den 1 mars 2018

Finansminister
Petteri Orpo

Finansråd
Risto Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.