156/2018

Helsingfors den 27 februari 2018

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (1048/2010) 21 § och bilaga 3 och 8, av dem bilaga 3 och 8 sådana de lyder i förordning 600/2017, som följer:

21 §
Ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden

Ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden betalas på de stationeringsorter för vilka fastställts klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp enligt bilaga 8 till denna förordning. Ersättningen höjs med 50 procent om maken följer med och med 25 procent för varje medföljande barn.

Ersättningen på grund av ogynnsamma förhållanden inbegriper kalkylmässigt ersättning för behövliga underhållsresor som krävs för nödvändiga anskaffningar, underhåll och rekreation.

Vid betalning av ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i denna förordning om betalning av ortstillägg.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

Helsingfors den 27 februari 2018

Utrikesminister
Timo Soini

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Bilaga 3

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENSSTATIONERINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.3.2018
Stationeringsort Koefficient
Tokyo 1,500
Genéve Hongkong Peking Shanghai Söul 1,450
Bern Reykjavik 1,400
Oslo Singapore Teheran 1,350
Köpenhamn Ramallah Tel Aviv 1,300
Moskva 1,250
Los Angeles New York Stockholm 1,200
Buenos Aires Canberra Washington 1,150
Abu Dhabi Bangkok Beirut Berlin Bryssel Paris 1,100
Dublin London Nairobi New Delhi Ottawa Petrozavodsk Rom St. Petersburg Strasbourg Wien 1,050
Abuja Aten Brasilia Haag Jakarta Lima Madrid Nicosia Riad Riga São Paulo 1,000
Addis Abeba Bagdad Bogotá Dar es Salaam Kuala Lumpur Lissabon Pristina Santiago de Chile Tallinn Zagreb 0,950
Astana Budapest Lusaka Maputo Murmansk Prag Rabat Vilnius 0,900
Alger Ankara Bukarest Kabul Kathmandu Pretoria Sofia Warszawa Yangon 0,850
Belgrad Windhoek 0,800
DamaskusKievMexicoMinsk 0,750
Hanoi Kairo Tunis 0,700

Bilaga 8

Klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp

Förhållandeklassificering

1 2 3 4 5
Abu Dhabi Hongkong Tokyo Belgrad S:t Petersburg Söul Buenos Aires Kuala Lumpur Moskva Pretoria Rabat Santiago de Chile Windhoek Ankara Astana Bangkok Brasília Kiev Lima Minsk Petrozavodsk São Paulo Shanghai Tel Aviv Tunis Bogotá Hanoi Mexico City Murmansk Peking Pristina
6 7 8 9 10
Beirut Dar es Salaam Lusaka Maputo Nairobi Riad Alger Jakarta Kairo New Delhi Ramallah Yangon Addis Abeba Damaskus Katmandu Teheran Abuja
11 12 13
Kabul

Ersättningsbelopp

Förhållandeklass Euro i månaden
1 205
2 280
3 355
4 430
5 505
6 580
7 655
8 730
9 805
10 880
11 955
12 1 030
13 1 105

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.