153/2018

Helsingfors den 22 februari 2018

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1330/2002) 3 §, sådan den lyder i förordning 1543/2016, som följer:

3 §
Ansökan om och utbetalning av rörlighetsunderstöd

Vid ansökan om rörlighetsunderstöd ska sökanden förete utredning om anställningsförhållandets längd, arbetstiden och den plats där arbetet utförs samt lämna andra uppgifter som behövs för beviljande och utbetalning av stödet. Den som betalar ut en arbetslöshetsförmån kan förutsätta att ett arbetsavtal eller någon annan motsvarande utredning företes.

På rörlighetsunderstöd som Folkpensionsanstalten betalar ut tillämpas vad som i 1 § 1 mom. föreskrivs om utbetalning av grunddagpenning. På rörlighetsunderstöd som en arbetslöshetskassa betalar ut tillämpas vad som i 1 § 2 mom. föreskrivs om utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

Helsingfors den 22 februari 2018

Arbetsminister
Jari Lindström

Äldre regeringssekreterare
Timo Meling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.