Ursprungliga författningar: 2018

159/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
158/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsynen över alkohollagen
157/2018
Tullens arbetsordning
156/2018
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
155/2018
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärde för andra produkter som innehåller tobak och som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
154/2018
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
153/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
152/2018
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken år 2018
151/2018
Statsrådets förordning om verkställigheten av alkohollagen
150/2018
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.