147/2018

Helsingfors den 22 februari 2018

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i och bilagan till statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2017

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2017 (35/2017) 6 § 1 mom. och bilaga som följer:

6 §
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter

Stödet för lagring av trädgårdsprodukter kan, utifrån genomsnittet av den lagringsvolym som berättigar till stöd för beträffande trädgårdsprodukter som finns i lager den 16 oktober 2017, den 15 november 2017 och den 15 december 2017, beviljas till högst följande belopp:

Lagertyp euro/m³
Maskinellt kylda lager 6,30
Övriga lager 3,90


Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2018.

Helsingfors den 22 februari 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

MAXIMIBELOPPET AV STÖD

stödbelopp, miljoner euro
Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning 13,00
Stöd för växthusproduktion 11,50
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter 0,78

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.