144/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 16 februari 2018

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 2 och 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § i lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskrifts-samling nr utfärdad träder i kraft
JSM:s förordning om ändring av bilaga 2 och 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter 6/18 16.2.2018 26.2.2018

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, (Regeringsgatan 3 A, Helsingfors) PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 0295 16 2200.

Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2018/100 (32018L0100); EUVL N:o L 17, 23.1.2018, s.34
Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2018/100 (32018L0100); EUT Nr L 17, 23.1.2018, s.34

Helsingfors den 16 februari 2018

Avdelningschef
Minna-Mari Kaila

Specialsakkunnig
Marja Savonmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.