143/2018

Helsingfors den 19 februari 2018

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om militärfordon

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om militärfordon (180/2006) 19 a § 3 mom., sådant det lyder i förordning 1237/2015, samt

fogas till 19 a §, sådan den lyder i förordning 1237/2015, ett nytt 4 mom. som följer:

19 a §
Vissa militärfordons avgasutsläpp

Avgasutsläppen för en bil i klass M1G, N1G, N2G eller N3G ska uppfylla kraven på EURO III-nivå enligt direktiv 1999/96/EG eller kraven på Euro 3-nivå enligt direktiv 98/69/EG, beroende på vilket direktiv som tillämpas på bilen.

Begränsningarna av avgasutsläppen tillämpas inte på ett militärfordon som i ett enskilt fall begagnat förts in i landet, om dess första registrering i det första registreringslandet har skett innan direktiv 1999/96/EG eller direktiv 98/69/EG trädde i kraft och avvikelsen är befogad med tanke på militärfordonets operativa syfte.


Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2018.

Helsingfors den 19 februari 2018

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Regeringssekreterare
Kosti Honkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.