142/2018

Helsingfors den 15 februari 2018

Statsrådets förordning om Nagoya–Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Det i Nagoya den 15 oktober 2010 ingångna Nagoya–Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald (FördrS 129 och 130/2004) träder i kraft den 5 mars 2018 enligt vad som har avtalats.

Tilläggsprotokollet har godkänts av republikens president den 11 april 2014. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Förenta nationernas generalsekreterare den 25 april 2014.

2 §

Bestämmelserna i tilläggsprotokollet ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 5 mars 2018.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 11/2018)

Helsingfors den 15 februari 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare Charlotta
von Troil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.