138/2018

Helsingfors den 15 februari 2018

Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017) 20 § som följer:

6 kap.

Särskilda bestämmelser

20 §
Indragning av studierätten

I 81 § i lagen om yrkesutbildning behandlas indragning av studierätten och lagrummet tillämpas på följande yrkesexamina:

1) grundexamen i tandteknik, grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen i barn- och familjearbete, grundexamen i flygledning, grundexamen i flygplansmekanik, grundexamen i idrott, inom grundexamen i logistik kompetensområdet för transportservice och kompetensområdet för flygplatsservice, grundexamen i läkemedelsbranschen, grundexamen i sjöfart, inom grundexamen i skogsbranschen kompetensområdet för körning av skogsmaskiner, grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion, inom grundexamen inom byggnadsbranschen kompetensområdet för schaktningsmaskintransport, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, grundexamen inom säkerhetsbranschen, grundexamen i teckenspråkshandledning, grundexamen i instrumentvård,

2) yrkesexamen för fordonskranförare, yrkesexamen för massör, yrkesexamen i massage, yrkesexamen i fotvård, yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda, yrkesexamen i gipsning, yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet, yrkesexamen inom transportbranschen, yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom, yrkesexamen i flygplansmekanik, yrkesexamen i idrott, yrkesexamen i idrott och träning, yrkesexamen för busschaufför, yrkesexamen inom markanläggningsbranschen, yrkesexamen i sjöfart, yrkesexamen för skogsmaskinsförare, yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård, yrkesexamen för obduktionspreparator, yrkesexamen för familjedagvårdare, yrkesexamen i biltransport av trävaror, yrkesexamen i arbete bland missbrukare, yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen, yrkesexamen inom säkerhetsbranschen, yrkesexamen för tränare, yrkesexamen för väktare, yrkesexamen för kombinationsfordonsförare, inom yrkesexamen i miljövård kompetensområdet för transport av avfall och farliga ämnen,

3) specialyrkesexamen för massör, specialyrkesexamen i massage, specialyrkesexamen i immobilisationsvård, specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda, specialyrkesexamen för gipsningsmästare, specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet, specialyrkesexamen i rehabiliterings-, stöd- och handledningstjänster, specialyrkesexamen i flygplansmekanik, specialyrkesexamen för trafiklärare, specialyrkesexamen för synrehabiliteringsledare, specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård, specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade, specialyrkesexamen i tolkning för talskadade, specialyrkesexamen i psykiatrisk vård, specialyrkesexamen för säkerhetsvakt, specialyrkesexamen i arbetslivsträning, specialyrkesexamen i träning, specialyrkesexamen för tränare samt specialyrkesexamen i äldreomsorg.


Denna förordning träder i kraft den 19 februari 2018.

Helsingfors den 15 februari 2018

Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo Terho

Regeringsråd
Anna Kankaanpää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.