135/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 8 februari 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om utrikesförvaltningen (256/2000) 21 a §, sådan den lyder i förordning 64/2009, samt

fogas till förordningen en ny 20 a §, som följer:

20 a §
Beskickningarnas export- och internationaliseringsfrämjande uppgifter

Till ambassadernas och de konsulära beskickningarnas uppgifter hör export- och internationaliseringsfrämjande myndighetstjänster utomlands.

Beskickningschefen leder den export- och internationaliseringsfrämjande verksamheten i stationeringslandet.

21 a §
Personer vid beskickningar som står i anställningsförhållande till vissa myndigheter

Vid en beskickning kan enligt 26 § i lagen om utrikesförvaltningen tjänstgöra

1) domare och åklagare i uppgifter inom internationell rättsvård,

2) tjänstemän vid Migrationsverket i uppgifter inom utlänningsförvaltningen,

3) tjänstemän inom polisförvaltningen i uppgifter inom det internationella polisväsendet,

4) tjänstemän vid gränsbevakningsväsendet i internationella uppgifter inom gränsbevakningsväsendets verksamhetsområde,

5) tullverkets tjänstemän i internationella uppgifter inom tullväsendet, och

6) Innovationsfinansieringsverket Business Finland


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

Helsingfors den 8 februari 2018

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.