129/2018

Helsingfors den 8 februari 2018

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande (1174/2010) 3 § 2 och 3 mom., sådana de lyder, 3 § 2 mom. i förordning 34/2016 och 3 § 3 mom. i förordning 814/2014, som följer:

3 §
Tillsättande av delegationen och delegationens sammansättning

Delegationen ska ha en ordförande, en vice ordförande och 12 andra medlemmar med personliga suppleanter. Till delegationen hör dessutom en permanent sakkunnig.

Delegationens ordförande och vice ordförande ska vara erkänt erfarna personer som är förtrogna med sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande och olika djurhållnings- och användningsformer för sällskaps- och hobbydjur. De övriga medlemmarna och suppleanterna ska företräda aktörer som är centrala när det gäller sällskaps- och hobbydjur och deras välbefinnande och olika verksamheter som utövas med sällskaps- och hobbydjur. Av delegationens medlemmar och suppleanter ska en företräda hundverksamheten, en kattverksamheten, en hästverksamheten, en hobbyverksamhet med exotiska djur, en forskningen om sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande, en den etiska aspekten på hållningen av sällskaps- och hobbydjur, en Livsmedelssäkerhetsverket, en myndigheter som utövar praktisk tillsyn över djurskyddet, en det frivilliga djurskyddsarbetet, en det praktiska veterinärmedicinska arbetet, en dem som idkar handel med sällskaps- och hobbydjur och en konsumenterna. Jord- och skogsbruksministeriets representant verkar som permanent sakkunnig i delegationen.Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2018.

Helsingfors den 8 februari 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Jukka Mirvo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.