126/2018

Helsingfors den 1 februari 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder (166/2008) 4 a §, sådan den lyder i förordning 817/2016, och

ändras 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 817/2016, som följer:

6 §
Avvikelser från grunderna för val av hyresgäster

En sökande kan väljas till hyresgäst oberoende av förmögenhet och inkomster, om det är fråga om

1) bostadsbyte mellan hushåll från en hyresbostad till en annan,

2) byte från en hyresbostad till en annan med samma faktiska ägare,

3) ett hushåll som behövs för underhåll och skötsel av ett hus som är i hyresbostadsbruk,

4) en person som enligt 45, 46, 48 eller 88 § i lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995) har rätt att fortsätta hyresförhållandet, eller

5) en hyresbostad som med stöd av 3 § 1 mom. i aravabegränsningslagen omfattas av en begränsningstid på tio år och uthyrningen sker under dessa tio år; en sådan avvikelse får dock göras i fråga om högst 15 procent av alla bostäder i hyreshuset.

En sökande kan väljas till hyresgäst oberoende av förmögenhet, om det är fråga om att stödja sådant boende som av sociala eller hälsomässiga skäl är särskilt nödvändigt. Ett hushåll vars förmögenhet är tillräcklig för att skaffa en bostad och omsorg som motsvarar hushållets behov får dock inte väljas till hyresgäst. Värdet på en sedvanlig egen bostad kan dras av från den förmögenhet som beaktas.

För att främja ett ändamålsenligt nyttjande av hyresbostäderna kan en sökande som inte uppfyller villkoren för bostadsbehov väljas till hyresgäst, om den hyresbostad som sökanden bor i då blir ledig.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

Helsingfors den 1 februari 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Anna Saarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.