107/2018

Helsingfors den 30 januari 2018

Lag om ändring av 2 kap. 8 § i rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i rättegångsbalken 2 kap. 8 § 2 mom. 11 punkten, sådan den lyder i lag 381/2003, som följer:

2 kap.

Om domförhet

8 §

En ledamot kan dock ensam


11) avgöra ett yrkande om häktning, häktningsarrest eller reseförbud, när yrkandet framställts först i hovrätten,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 252/2016
LaUB 10/2017
RSv 107/2017

Helsingfors den 30 januari 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.