100/2018

Helsingfors den 30 januari 2018

Lag om ändring av 5 § i lagen om domstolsavgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) 5 § 7 punkten som följer:

5 §
Avgiftsfria prestationer

Avgifter enligt denna lag tas inte ut


7) i ärenden som gäller förvandlingsstraff för böter och inte heller i ärenden som behandlas vid tingsrätten och som gäller sökande av ändring enligt lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010),Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 103/2017
LaUB 14/2017
RSv 153/2017

Helsingfors den 30 januari 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.