94/2018

Helsingfors den 30 januari 2018

Statsrådets kungörelse om resultatet av valet av republikens president

Statsrådet har med stöd av 138 § 2 mom. i vallagen (714/1998) utfärdat följande kungörelse:

Helsingfors valkretsnämnd har den 30 januari 2018 med stöd av 138 § 1 mom. i vallagen (714/1998), sådant det lyder i lag 247/2002, fastställt det slutliga antalet röster som har avgetts för vardera kandidaten i hela landet och det slutliga antalet avgivna röster i valet av republikens president den 28 januari 2018. Valkretsnämnden har underrättat statsrådet därom som följer:

Kandidatens Kandidat Röstetal
nummer
2 Kyllönen, Merja 89 977
ledamot av Europaparlamentet, Suomussalmi
3 Haavisto, Pekka 371 254
riksdagsledamot, Helsingfors
4 Vanhanen, Matti 122 383
politices magister, riksdagsledamot, Nurmijärvi
5 Huhtasaari, Laura 207 337
riksdagsledamot, pedagogie magister, Björneborg
6 Haatainen, Tuula 97 294
politices magister, riksdagsledamot, Helsingfors
7 Väyrynen, Paavo 185 305
politices doktor, docent, Helsingfors
8 Niinistö, Sauli 1 875 342
vicehäradshövding, Esbo
9 Torvalds, Nils 44 776
ledamot av Europaparlamentet, Helsingfors
Totalantalet avgivna röster är 2 993 668

Statsrådet har den 30 januari 2018 med stöd av 138 § 2 mom. i vallagen konstaterat att av kandidaterna har vicehäradshövding Sauli Niinistö i hela landet fått mer än hälften av de avgivna rösterna i valet och att han sålunda med stöd av 54 § 2 mom. i grundlagen har blivit vald till republikens president för en ämbetsperiod av sex år som enligt 55 § 1 mom. i grundlagen börjar den 1 februari 2018.

Helsingfors den 30 januari 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Valdirektör
Arto Jääskeläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.