93/2018

Helsingfors den 25 januari 2018

Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i tillägg II till bilaga I och i tillägg I till bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och i den tekniska koden för kväveoxider som anknyter till konventionen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

De i London den 28 oktober 2016 genom beslut MEPC.276(70) av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den marina miljön antagna ändringarna i tillägg II till bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983), de i London den 22 april 2016 genom beslut MEPC.270(69) av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den marina miljön antagna ändringarna i tillägg I till bilaga II till protokollet samt de i London den 22 april 2016 genom beslut MEPC.272(69) av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den marina miljön antagna ändringarna i den tekniska koden för kväveoxider som anknyter till konventionen träder för Finlands del i kraft den 1 mars 2018 enligt vad som har avtalats.

Ändringarna har godkänts av republikens president den 2 november 2017.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

(Ändringarna finns till påseende i sin helhet och de är tillgängliga på Trafiksäkerhetsverkets webbplats på adressen www.trafi.fi och hos Trafiksäkerhetsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)
(Ändringarna finns till påseende i sin helhet och de är tillgängliga på Trafiksäkerhetsver-kets webbplats på adressen www.trafi.fi och hos Trafiksäkerhetsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 25 januari 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Överinspektör
Laura Sarlin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.