92/2018

Helsingfors den 25 januari 2018

Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Den finska bastukulturen

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs det med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

År 2018 präglas jubileumsmynt i silver med temat Den finska bastukulturen med valören 20 respektive 10 euro.

2 §

Jubileumsmyntet med valören 20 euro tillverkas av en silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

Jubileumsmyntet med valören 10 euro tillverkas av en silverlegering, av vars vikt 500 promille är silver och 500 promille koppar. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntet med valören 20 euro har en diameter på 38,6 ± 0,1 millimeter och en vikt på 25,5 ± 0,5 gram.

Jubileumsmyntet med valören 10 euro har en diameter på 28,5 ± 0,1 millimeter och en vikt på 10 ± 0,15 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter. Mynten har en slitrand.

4 §

Jubileumsmynten är specialpräglade, varvid figuren på mynten utgörs av områden vars ytor är spegelblanka respektive matta.

Av jubileumsmynten kan de första 200 mynten av vardera valören 20 och 10 euro numreras.

5 §

Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna av jubileumsmynten är placerade så att vardera sidan av myntet är rättvänd då myntet vänds som ett bokblad.

På mynten finns myntutformarens släktnamnsinitial M och myntutformarens stiliserade initialer ev samt Ab Myntverket i Finlands logotyp.

6 §

Jubileumsmyntens utseende framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntens teckensida finns i mitten av myntet en cirkel från vilken det utgår en spiralformation bestående av olika figurer. I spiralformationens övre del finns lövträdsblad. Texten SUOMALAINEN SAUNAKULTTUURI DEN FINSKA BASTUKULTUREN börjar i mitten av myntet inne i spiralformationen och löper åt höger mot myntets kant. Myntutformarens släktnamnsinitial M och Ab Myntverket i Finlands logotyp finns till höger vid myntets kant.

På myntets valörsida finns en landskapsteckning och i förgrunden på teckningen träd och en byggnad ur vars skorsten det stiger rök. I mitten av myntet finns på teckningen vatten, träd och himmel. Texten SUOMI FINLAND löper i bågform längs myntets övre kant. Årtalet 2018 löper i bågform längs myntets övre högra kant. Myntutformarens stiliserade initialer ev finns till höger vid myntets kant. Valörbeteckningen 20 EURO eller 10 EURO löper i bågform längs myntets nedre kant.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 30 januari 2018.

Helsingfors den 25 januari 2018

Finansminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Anna Hyvärinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.