91/2018

Helsingfors den 25 januari 2018

Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för Finlands nationallandskap Koli, det maritima Helsingfors, Punkaharju och Pallastunturi

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

År 2018 präglas jubileumsmynt med valören 5 euro med temat Finlands nationallandskap och med Koli, det maritima Helsingfors, Punkaharju och Pallastunturi som motiv.

2 §

Jubileumsmyntens mittparti är av kopparnickel av vars vikt 75 procent är koppar och 25 procent nickel. Ringen som omger mittpartiet är av aluminiumbrons av vars vikt 92 procent är koppar, 6 procent aluminium och 2 procent nickel. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Varje jubileumsmynts diameter är 27,25 ± 0,1 millimeter och dess vikt 9,8 ± 0,4 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Jubileumsmynten är specialpräglade, varvid figuren på mynten utgörs av områden vars ytor är spegelblanka respektive matta. Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna av jubileumsmynten är placerade så att vardera sidan av mynten är på rätt led då mynten vänds som ett bokblad. Mynten har en slitrand.

På mynten finns myntutformarens släktnamnsinitial M och myntutformarens stiliserade initialer ev samt Ab Myntverket i Finlands logotyp.

5 §

Utseendet på jubileumsmyntet för Finlands nationallandskap med motivet Koli framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida finns en landskapsteckning med utsikt från toppen av Koli. Myntutformarens stiliserade initialer ev finns i myntets nedre kant.

På myntets valörsida finns en teckning av Finlands karta. På kartan finns ett inringat område som anger var Koli finns. Texten SUOMI FINLAND löper i bågform längs myntets övre kant. Årtalet 2018 finns i myntets vänstra kant. Valörbeteckningen 5 euro finns till vänster i myntets mittparti. Myntverket i Finlands logotyp finns till höger i myntets nedre kant. Myntutformarens släktnamnsinitial M finns nere till vänster.

6 §

Utseendet på jubileumsmyntet för Finlands nationallandskap med motivet det maritima Helsingfors framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida finns en landskapsteckning med utsikt över Helsingfors ut mot havet. Myntutformarens stiliserade initialer ev finns i myntets nedre kant.

På myntets valörsida finns en teckning av Finlands karta. På kartan finns ett inringat område som anger var det maritima Helsingfors finns. Texten SUOMI FINLAND löper i bågform längs myntets övre kant. Årtalet 2018 finns i myntets vänstra kant. Valörbeteckningen 5 euro finns till vänster i myntets mittparti. Myntverket i Finlands logotyp finns till höger i myntets nedre kant. Myntutformarens släktnamnsinitial M finns nere till vänster.

7 §

Utseendet på jubileumsmyntet för Finlands nationallandskap med motivet Punkaharju framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida finns en landskapsteckning med utsikt över Punkaharju. Myntutformarens stiliserade initialer ev finns i myntets nedre kant.

På myntets valörsida finns en teckning av Finlands karta. På kartan finns ett inringat område som anger var Punkaharju finns. Texten SUOMI FINLAND löper i bågform längs myntets övre kant. Årtalet 2018 finns i myntets vänstra kant. Valörbeteckningen 5 euro finns till vänster i myntets mittparti. Myntverket i Finlands logotyp finns till höger i myntets nedre kant. Myntutformarens släktnamnsinitial M finns nere till vänster.

8 §

Utseendet på jubileumsmyntet för Finlands nationallandskap med motivet Pallastunturi framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida finns en landskapsteckning med utsikt mot Pallastunturi. Myntutformarens stiliserade initialer ev finns i myntets nedre kant.

På myntets valörsida finns en teckning av Finlands karta. På kartan finns ett inringat område som anger var Pallastunturi finns. Texten SUOMI FINLAND löper i bågform längs myntets övre kant. Årtalet 2018 finns i myntets vänstra kant. Valörbeteckningen 5 euro finns till vänster i myntets mittparti. Myntverket i Finlands logotyp finns till höger i myntets nedre kant. Myntutformarens släktnamnsinitial M finns nere till vänster.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 30 januari 2018.

Helsingfors den 25 januari 2018

Finansminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Anna Hyvärinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.