90/2018

Helsingfors den 25 januari 2018

Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Barock och rokoko

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs det med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

År 2018 präglas ett jubileumsmynt i silver med temat Barock och rokoko i valören 10 euro.

2 §

Jubileumsmyntet tillverkas av en silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 33,0 ± 0,1 millimeter och dess vikt 17,0 ± 0,5 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Jubileumsmynten är specialpräglade, varvid figuren på mynten består av områden vars ytor är spegelblanka respektive matta. Mynten har en slitrand.

Av jubileumsmynten kan de första 200 mynten numreras.

5 §

Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna av jubileumsmynten är placerade så att vardera sidan av mynten är på rätt led då mynten vänds som ett bokblad.

På mynten finns myntutformarens stiliserade initialer ev, Ab Myntverket i Finlands logotyp och logotypen för myntserien Europa Star.

6 §

Jubileumsmyntens utseende framgår av följande beskrivning och bilderna nedan.

I mitten på myntets teckensida, inom en cirkel, finns en del av det krönta lejonet i Finlands vapen. Logotypen för myntserien Europa Star är placerad nedanför lejonet. Stjärnfiguren återkommer i större format i bakgrunden på teckensidan. Årtalet 2018 står till höger på myntet något under myntets mittlinje, och texten EUROOPAN AIKAKAUDET EUROPEISKA EPOKER löper i bågform längs den yttersta kanten på myntet med början från dess vänstra sida, något nedanför mittlinjen. Texten SUOMI FINLAND löper upptill i bågform längs myntets inre kant.

Till vänster i mittpartiet på myntets valörsida finns en människofigur. Till vänster om figuren finns texten AUGUSTIN EHRENSVÄRD. Till höger i myntets mittparti finns en karta bestående av fyra delar avbildad. Texten SUOMENLINNA SVEABORG löper i bågform längs myntets kant med början nerifrån mitten. Valörbeteckningen 10 EURO löper i bågform i myntets nedre vänstra kant. Myntutformarens stiliserade initialer ev finns till vänster om valörbeteckningen i myntets kant. Myntverket i Finlands logotyp finns vid myntets övre kant.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 30 januari 2018.

Helsingfors den 25 januari 2018

Finansminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Anna Hyvärinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.