88/2018

Helsingfors den 25 januari 2018

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet (491/2017) 6 § som följer:

6 §
Ledande tjänsteman

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chef för en avdelning är en avdelningschef. Avdelningscheferna samt chefen för enheten för stöd för ledningen har titeln överdirektör.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

Helsingfors den 25 januari 2018

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Kanslichef
Päivi Sillanaukee

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.