86/2018

Helsingfors den 25 januari 2018

Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om utsökningsförfarandet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om utsökningsförfarandet (1322/2007) 11 § som följer:

11 §
Undantag från utmätning

Vid utmätning hos en fysisk person undantas i den situation som avses i 4 kap. 21 § 1 mom. 4 punkten i utsökningsbalken föremål som kan jämställas med arbetsredskap till ett värde av 5 000 euro eller av särskilda skäl högst 7 000 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På egendom som har utmätts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 25 januari 2018

Justitieminister
Antti Häkkänen

Lagstiftningsråd
Mari Aalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.