73/2018

Helsingfors den 18 januari 2018

Statsrådets förordning om konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden (62/2018):

1 §

Den i New York den 14 januari 1975 antagna konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden trädde i kraft den 15 januari 2018 enligt vad som har avtalats.

Konventionen har godkänts av riksdagen den 18 december 2017 och av republikens president den 12 januari 2018. Finlands anslutningsinstrument har deponerats hos Förenta nationernas generalsekreterare den 15 januari 2018.

2 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden (62/2018) träder i kraft den 23 januari 2018.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 23 januari 2018.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 9/2018)

Helsingfors den 18 januari 2018

Arbetsminister
Jari Lindström

Handelsråd
Marjaana Aarnikka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.