70/2018

Helsingfors den 18 januari 2018

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till överenskommelsen med Rysslands transportministerium om genomförandet av överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Det i Helsingfors den 14 december 2017 upprättade protokollet om ändring av överenskommelsen mellan Republiken Finlands kommunikationsministerium och Ryska federationens transportministerium om genomförandet av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland (FördrS 96/2014) är i kraft från den 14 januari 2018 enligt vad som har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i protokollet ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2018.

(Bilagan till protokollet finns till påseende och att tillgå på Trafiksäkerhetsverkets webbplats (http://www.trafi.fi/vak). Trafiksäkerhetsverket ger vid behov uppgifter på finska och svenska.) (Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 7/2018)�

Helsingfors den 18 januari 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.