69/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 12 januari 2018

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras bilaga 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner (1015/2013), sådana de lyder i förordning 1051/2017, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 22 januari 2018.

Förordningen tillämpas vid beräkningen av den försäkringstekniska ansvarsskulden för 2017 och vid den ansvarsfördelning som verkställs för 2017.

Helsingfors den 12 januari 2018

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Matematiker
Harri Isokorpi

Bilagor 1-2: SHM:f om ändring av bilaga 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.