64/2018

Helsingfors den 12 januari 2018

Lag om ändring av 2 § i hittegodslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i hittegodslagen (778/1988) 2 § som följer:

2 §
Begränsning av tillämpningsområdet

Om följande slag av fynd föreskrivs särskilt:

1) fornföremål som avses i lagen om fornminnen (295/1963),

2) i vattenlagen (587/2011) avsett virke som blivit kvar i vattendrag vid flottning,

3) i sjölagen (674/1994) avsedda fartyg som är förolyckade eller i fara och ombordvarande gods för vars bärgning betalas bärgarlön,

4) rymdföremål som avses i lagen om rymdverksamhet (63/2018).


Denna lag träder i kraft den 23 januari 2018.

RP 157/2017
EkUB 23/2017
RSv 181/2017

Helsingfors den 12 januari 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.