59/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 11 januari 2018

Statsrådets förordning om överenskommelsen med Sydafrika om förvärvsarbete för makar till anställda vid deras diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid mellanstatliga internationella organisationer

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Sydafrika om förvärvsarbete för makar till anställda vid deras diplomatiska eller konsulära beskickningar samt representationer vid mellanstatliga internationella organisationer (757/2017):

1 §

Den i Pretoria den 21 juni 2016 mellan Republiken Finland och Republiken Sydafrika ingångna överenskommelsen om förvärvsarbete för makar till anställda vid deras diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid mellanstatliga internationella organisationer träder i kraft den 1 februari 2018 enligt vad som har avtalats.

Överenskommelsen har godkänts av riksdagen den 27 oktober 2017 och av republikens president den 17 november 2017. Noterna om dess godkännande har utväxlats den 14 december 2017.

2 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Sydafrika om förvärvsarbete för makar till anställda vid deras diplomatiska eller konsulära beskickningar samt representationer vid mellanstatliga internationella organisationer (757/2017) träder i kraft den 1 februari 2018.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 3/2018)

Helsingfors den 11 januari 2018

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Lagstiftningsrådet
Kaija Suvanto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.