47/2018

Helsingfors den 12 januari 2018

Lag om ändring av 20 § i banskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i banskattelagen (605/2003) 20 §, sådan den lyder i lag 805/2016, som följer:

20 §
Ränta på återbäring

Om banskatt återbärs med anledning av rättelse av debiteringen eller sökande av ändring, ska på återbäringen betalas ränta enligt lagen om skatteuppbörd (11/2018) från betalningsdagen till återbetalningsdagen.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017
FiUB 26/2017
RSv 182/2017

Helsingfors den 12 januari 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.