Ursprungliga författningar: 2017

950/2017
Lag om ändring av 16 § i lagen om Försvarshögskolan
949/2017
Lag om ändring av säkerhetsutredningslagen
948/2017
Lag om ändring av 7 och 8 c § i statstjänstemannalagen
947/2017
Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om registrerat partnerskap
946/2017
Lag om för- och efternamn
945/2017
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning
944/2017
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Tanzania om Finlands stöd till utvecklingsprogrammet för Tanzanias skogsbruks- och värdekedjor
943/2017
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Tanzania om Finlands stöd till Tanzanias innovationssystem
942/2017
Lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen
941/2017
Lag om ändring av yrkeshögskolelagen
940/2017
Lag om ändring av universitetslagen
939/2017
Lag om ändring av vallagen
938/2017
Arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
937/2017
Kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
936/2017
Lag om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
935/2017
Kommunikationsministeriets förordning om Meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer
934/2017
Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer år 2018
933/2017
Statsrådets förordning om skydd för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser
932/2017
Statsrådets förordning om rehabilitering för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor år 2018
931/2017
Statsrådets förordning om betalning år 2018 av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
930/2017
Statsrådets förordning om anmälningsförfarandet enligt jaktlagen
929/2017
Statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker för vårterminen 2018
928/2017
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
927/2017
Lag om ändring av arbetarskyddslagen
926/2017
Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
925/2017
Lag om ändring av 8 och 32 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården
924/2017
Lag om ändring av 30 kap. i strafflagen
923/2017
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
922/2017
Lag om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster
921/2017
Lag om leverantörer av kombinerade resetjänster
920/2017
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
919/2017
Lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare
918/2017
Lag om ändring av 11 kap. i arbetsavtalslagen
917/2017
Lag om ändring av 3 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
916/2017
Lag om ändring av 1 a § i barnbidragslagen
915/2017
Lag om ändring av 3 § i lagen om specialiserad sjukvård
914/2017
Lag om ändring av 14 § i folkhälsolagen
913/2017
Lag om ändring av 12 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
912/2017
Lag om ändring av 1 kap. 8 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
911/2017
Lag om ändring av 3 c § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
910/2017
Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret
909/2017
Lag om ändring av 77 och 79 § i utlänningslagen
908/2017
Lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal
907/2017
Lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning
906/2017
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
905/2017
Lag om ändring av kärnenergilagen
904/2017
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Tanzania om Finlands stöd till Tanzanias ledarskapsinstitut för hållbar utveckling
903/2017
Statsrådets förordning om bullernivåer för tunga vapen och sprängningar
902/2017
Lag om ändring av konsumentskyddslagen
901/2017
Lag om kombinerade resetjänster

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.