Ursprungliga författningar: 2017

500/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om debitering av en avgift som tas ut hos Veikkaus Ab
499/2017
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem
498/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2017
497/2017
Arbets- och näringsministeriets förordning om justering av vissa belopp som avses i lagen om sjöarbetsavtal
496/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2017–2018
495/2017
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om konsumenttvistenämnden
494/2017
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Moçambiques regering om finländskt stöd för programmet för undervisningssektorn
493/2017
Tilläggsbudgeten för 2017
492/2017
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 2 och 4 § i arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer
491/2017
Statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet
490/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen
489/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen
488/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik
487/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
486/2017
Statsrådets förordning om ändring av gymnasieförordningen
485/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i vissa bilagor till vissa av Internationella sjöfartsorganisationens konventioner
484/2017
Lag om ändring av 11 kap. 4 § i lagen om sjöarbetsavtal
483/2017
Lag om ändring av 2 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
482/2017
Lag om ändring av sjölagen
481/2017
Lag om ändring av 14 § i en lag om ändring av lagen om studiestöd
480/2017
Lag om ändring av 29 och 41 § i en lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag
479/2017
Lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag
478/2017
Lag om distribution av alternativa trafikbränslen
477/2017
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden
476/2017
Lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden
475/2017
Lag om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon
474/2017
Lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
473/2017
Lag om ändring av fordonslagen
472/2017
Lag om ändring av gymnasielagen
471/2017
Lag om ändring av 8 kap. 3 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
470/2017
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
469/2017
Lag om ändring av 6 § i lagen om advokater
468/2017
Lag om ändring av 12 § i lagen om gräsrotsfinansiering
467/2017
Lag om ändring av 13 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen
466/2017
Lag om ändring av 67 och 73 § i lagen om utsläppshandel
465/2017
Lag om ändring av lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler
464/2017
Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen
463/2017
Lag om ändring av religionsfrihetslagen
462/2017
Lag om ändring av föreningslagen
461/2017
Lag om ändring av 6 kap. 13 § i försäkringsbolagslagen
460/2017
Lag om ändring av lotterilagen
459/2017
Lag om ändring av 19 och 30 § i kreditupplysningslagen
458/2017
Lag om ändring av 6 a och 16 § i lagen om försäkringsavtal
457/2017
Lag om ändring av 7 kap. 15 § i konsumentskyddslagen
456/2017
Lag om ändring av 3 § i lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism
455/2017
Lag om upphävande av 209 t § 2 mom. i mervärdesskattelagen
454/2017
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
453/2017
Lag om ändring av 28 och 40 § i lagen om pantlåneinrättningar
452/2017
Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
451/2017
Lag om ändring av 7 och 24 § i lagen om betalningsinstitut

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.