Ursprungliga författningar: 2017

550/2017
Lag om ändring och temporär ändring av 1 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
549/2017
Lag om ändring av 24 § i lagen om främjande av integration
548/2017
Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
547/2017
Lag om ändring av 49 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
546/2017
Lag om ändring av 1 § i lagen om rättsskyddsnämnden för studerande
545/2017
Lag om ändring av 2 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering
544/2017
Lag om ändring av 5 § i lagen om registret över rättstolkar
543/2017
Lag om ändring av 4 § i lagen om allmänna språkexamina
542/2017
Lag om ändring av 1 § i lagen om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser
541/2017
Lag om ändring av 1 § i lagen om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata
540/2017
Lag om ändring av 2 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
539/2017
Lag om ändring av lagen om studiestöd
538/2017
Lag om ändring av lagen om Sameområdets utbildningscentral
537/2017
Lag om ändring av 25 och 26 § i yrkeshögskolelagen
536/2017
Lag om ändring av 37 och 37 a § i universitetslagen
535/2017
Lag om ändring av 3 § i lagen om fritt bildningsarbete
534/2017
Lag om ändring av 18 a § i gymnasielagen
533/2017
Lag om ändring av 40 § i lagen om grundläggande utbildning
532/2017
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
531/2017
Lag om yrkesutbildning
530/2017
Lag om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor
529/2017
Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
528/2017
Lag om ändring av 28 och 30 § i lagen om Skatteförvaltningen
527/2017
Lag om ändring av 17 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen
526/2017
Lag om ändring av 10 och 47 § i tullagen
525/2017
Lag om ändring av 29 och 73 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
524/2017
Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
523/2017
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
522/2017
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Den finska naturen
521/2017
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om Statsrådets förordning om nordligt stöd 2017
520/2017
Statsrådets förordning om ändring av 9 och 13 a § i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken
519/2017
Arbetsordning för social- och hälsovårdsministeriet
518/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåren 2017–2019
517/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skjutprov
516/2017
Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen
515/2017
Högsta domstolens beslut om ändring av sin arbetsordning
514/2017
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Förenade Republiken Tanzanias regering om finländskt stöd till utvecklingsprogram som gäller reformering av Tanzanias statsekonimiförvaltning
513/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2017–2018
512/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på utter som sker med stöd av dispens under jaktåret 2017–2018
511/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2017–2018
510/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2017–2018
509/2017
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
508/2017
Lag om ändring av vägtrafiklagen
507/2017
Lag om ändring av fordonslagen
506/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC som hör till området för lagstiftningen
505/2017
Lag om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning
504/2017
Lag om ändring av jaktlagen
503/2017
Lag om ändring av 17 kap. 7 b § i strafflagen
502/2017
Lag om ändring av territorialövervakningslagen
501/2017
Lantmäteriverkets arbetsordning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.