Ursprungliga författningar: 2017

650/2017
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
649/2017
Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen
648/2017
Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa
647/2017
Miljöministeriets förordning om naturskyddsområden i Östra Lappland
646/2017
Statsrådets förordning om naturskyddsområden i Östra Lappland
645/2017
Miljöministeriets förordning om naturskyddsområden i landskapet Norra Österbottens södra delar
644/2017
Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Norra Österbottens södra delar
643/2017
Statsrådets förordning om väsentlig information om mobilitetstjänster
642/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
641/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
640/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer
639/2017
Finansministeriets förordning om ändring av bilaga till finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer
638/2017
Lag om ändring av 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon
637/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2013 års ändringar i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material
636/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2009 års ändringar i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material
635/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt om upphävande av lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning av avfall och andra ämnen
634/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Sri Lanka om luftfart
633/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Seychellerna om luftfart
632/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Mauritius om luftfart
631/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Dominikanska republiken om luftfart
630/2017
Lag om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen
629/2017
Lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
628/2017
Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
627/2017
Lag om ändring av 221 a § i miljöskyddslagen
626/2017
Lag om ändring av avfallslagen
625/2017
Lag om ändring av 2 kap. i polislagen
624/2017
Lag om ändring av 41 kap. 1 § i strafflagen
623/2017
Lag om ändring av skjutvapenlagen
622/2017
Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen
621/2017
Lag om ändring av 9 kap. i polislagen
620/2017
Lag om ändring av 39 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
619/2017
Lag om ändring av gränsbevakningslagen
618/2017
Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
617/2017
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2017/1509 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av förordning (EG) nr 329/2007
616/2017
Statrådets förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
615/2017
Republikens presidents förordning om ändring av bilaga 1 till republikens presidents förordning om titlar
614/2017
Lag om ändring av postlagen
613/2017
Lag om upphävande av lagen om beviljande av vissa rättigheter med avseende å nyttjande av vatten
612/2017
Lag om ändring av 68 och 69 § i miljöskyddslagen
611/2017
Lag om ändring av vattenlagen
610/2017
Finansministeriets förordning om Tullens maktmedel och om stoppande av fortskaffningsmedel
609/2017
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om säkerställande av barnsäkerheten hos tändare som släpps ut på marknaden och om förbud att på marknaden släppa ut leksaksliknande tändare
608/2017
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om placeringen av verksamhetsställen för post
607/2017
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet
606/2017
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
605/2017
Skatteförvaltningens beslut om den nedre gränsen och uppbördsraterna för fysiska personers och dödsbons förskottsbetalningar
604/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktsäsongen 2017‒2018
603/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
602/2017
Statsrådets förordning om Tullens maktmedelsredskap och om tullmäns rätt att bära maktmedelsredskap
601/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.