1155/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag (885/2002) 1 § 1 och 3 mom., av dem 3 mom. sådant det lyder i förordning 67/2003, som följer:

1 §

Storleken av det moderskapsunderstöd som betalas av statsmedel är 170 euro för varje nyfött barn.


Moderskapsunderstödets storlek enligt antalet barn, euro

1:a barnet 1 x 170

2:a barnet 2 x 170

3:e barnet 3 x 170

4:e barnet 4 x 170

5:e barnet 5 x 170

6:e barnet 6 x 170Denna förordning träder i kraft den 1 april 2018.

Om den beräknade tiden för nedkomsten infaller efter ikraftträdandet av denna förordning men före den 1 juni 2018, betalas moderskapsunderstöd enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Om en i adoptionslagen (22/2012) avsedd tillhandahållare av adoptionsrådgivning eller internationell adoptionstjänst före ikraftträdandet av denna förordning har utsett ett barn under 18 år för att placeras hos adoptionssökanden på det sätt som avses i adoptionslagen, betalas moderskapsunderstöd enligt de bestämmelser som gällde när barnet utsågs för placering.

Helsingfors den 28 december 2017

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Regeringsråd
Pekka Humalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.