1151/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (940/2016):

1 §

Bestämmelserna i 3 § 1 mom. 9 och 10 punkten, 10 § 1 mom. 1 och 5 punkten samt 2 mom., 12–18 och 22 § i lagen om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (940/2016) träder i kraft den 1 januari 2018.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 28 december 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Konsultativ tjänsteman
Johanna Särkijärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.