1121/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om ändring av 47 § i lagen om privata säkerhetstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) 47 § 3 mom. som följer:

47 §
Fråntagande av förbjudna föremål och ämnen

En ordningsvakt har rätt att frånta en person som har brutit mot förbudet i 85 § 1 mom. i alkohollagen (1102/2017) alkoholdrycken med kärl och bevisligen förstöra den.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

RP 100/2017
ShUB 24/2017
StoUB 1/2017
RSv 186/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.