1095/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om upphävande av 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om rättegång i marknadsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013), sådan den lyder i lag 23/2014.

2 §

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

Ärenden som inletts vid marknadsdomstolen när denna lag träder i kraft ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft.

RP 151/2017
EkUB 22/2017
RSv 187/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.