1046/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (1425/2016) 2 § 2 mom. 2 punkten, i bilagan punkterna 2.1.1, 2.1.2, 2.4, 3.6, 3.7, 5.7.1.1 och 5.10.5 samt

ändras i bilagan punkterna 1.2.9, 1.3.1.3, 1.4.3, 1.5.4.3, 2.11.1, 3.13, 4.2, 5.4.1, 5.4.2.1, 5.4.2.3, 5.4.3, 5.4.4, 5.6.2.2, 5.6.2.3, 5.6.3.6, 5.8.1-5.8.3.1, 5.8.3.3, 5.8.4, 5.8.4.1, 5.8.5–5.8.8, 5.9.1–5.9.5, 5.11.4.4 och 5.11.4.5, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 19 december 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen

LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKETS AVGIFTSTABELL

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.