1043/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer (688/2015) som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller till den 31 maj 2018.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft tas avgift ut för prestationen enligt de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 19 december 2017

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Juho-Antti Jantunen

Bilaga

Undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Prestation Avgift
1) Tillstånd att ordna utbildning och tillstånd att driva en läroanstalt 2 045 €
3 och 4 § i gymnasielagen (629/1998)
2 och 3 § i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998)
22 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
4 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)
2) Ändring av tillståndet att ordna utbildning och av utbildningsuppgiften samt ändring av tillståndet att driva en läroanstalt 1 220 €
7 och 39 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
4 § i gymnasielagen (629/1998)
3 § i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998)
29 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
4 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)
3) Beslut om beviljande av statsgaranti för konstutställningar 155 €
4 § i lagen om statsgaranti för konstutställningar (411/1986)
4) Beslut om förbud mot beslag av utställningsföremål 110 €
2 § i lagen om förbud mot beslag av vissa utställningsföremål som förs in till Finland (697/2011)
5) Tillstånd att i undervisning på främmande språk ordna tvåårig förskoleundervisning före den grundläggande utbildningen 475 €
9 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
6) Tillstånd för en gemensam läroplan för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen eller tillstånd för läroplanen för den grundläggande utbildningen att omfatta yrkesinriktade studier 605 €
15 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
11 § i gymnasielagen (629/1998)
7) Tillstånd till ett högre antal arbetsdagar än vad som bestämts 475 €
23 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
8) Försökstillstånd 1 220 €
20 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
15 § i gymnasielagen (629/1998)
20 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
9) Dispens från de behörighetsvillkor som föreskrivs genom förordning 425 €
8 § i statstjänstemannalagen (750/1994)
9 § i reglementet för statsrådet (262/2003)
10) Beslut om rätt att förrätta vigsel i en främmande stat 255 €
112 § i äktenskapslagen (234/1929)
11) Beslut om rätt för en präst som är anställd i en utländsk kyrklig församling att förrätta vigsel 255 €
113 § i äktenskapslagen (234/1929)
12) Tillstånd att ta del av en sekretessbelagd handling 280 €
28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
13) Tillstånd att ta del av en sekretessbelagd handling i fråga om lärdomsprov 95 €
28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.