1033/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Justitieministeriets förordning om ändring av 4 § i justitieministeriets förordning om handläggning av häktningsärenden och andra brådskande ärenden vid tingsrätter i vissa fall

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om handläggning av häktningsärenden och andra brådskande ärenden vid tingsrätter i vissa fall (953/2013) 4 § som följer:

4 §
Jourhavande tingsrätter

Inom jourområdena för hovrätternas domkretsar har följande tingsrätter jour under de tider som avses i 2 § 1 mom.:

1) inom jourområdet för Åbo hovrätts domkrets Birkalands, Egentliga Finlands, Egentliga Tavastlands och Ålands tingsrätter,

2) inom jourområdet för Vasa hovrätts domkrets Mellersta Finlands, Satakunta, Södra Österbottens och Österbottens tingsrätter,

3) inom jourområdet för Östra Finlands hovrätts domkrets Kymmenedalens, Norra Karelens, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Södra Karelens och Södra Savolax tingsrätter,

4) inom jourområdet för Helsingfors hovrätts domkrets Västra Nylands och Östra Nylands tingsrätter,

5) inom jourområdet för Rovaniemi hovrätts domkrets Kajanalands, Lapplands och Uleåborgs tingsrätter.

Tingsrätterna inom respektive jourområde har jour i tur och ordning. Helsingfors tingsrätt har jour fortgående.

Varje tingsrätt kan behandla ärenden som hör till dess egen domkrets, även om tingsrätten inte har jour.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2017

Justitieminister
Antti Häkkänen

Regeringssekreterare
Jennimari Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.